Blogspot

http://www.fandung.com/2009/04/tao-thanh-page-navigation-phan-trang.html

http://gocthuthuat.blogspot.com/2010/12/tao-thanh-page-navigation-phan-trang.html

http://svip4u.blogspot.com/2011/05/blogspot-tao-thanh-navigation-phan.html

http://minhmeo.info/category/google/blogspot

http://www.vnblognet.com/


Thêm nút Reply cho mục Comment của Blogger
http://www.thuthuatblog.com/2012/01/blogger-cho-phep-nhan-xet-theo-luong.html

http://tinhoc2.net/them-nut-reply-vao-sau-moi-comment-trong-blogger/
http://www.vnblognet.com/2010/06/them-nut-reply-cho-muc-comment-cua.html?showComment=1329193463681#c1429560287067770687
http://shamsmi.blogspot.com/2008/07/threaded-comments-in-blogger.html

Sử dụng thẻ meta mô tả theo chuẩn Google SEO
http://www.thuthuatblogger.info/2011/07/make-use-of-description-meta-tag.html

Top 3 hệ thống comment cho blogspot
http://www.vnblognet.com/2010/05/top-3-he-thong-comment-cho-blogspot.html

Tổng hợp 25 Widget hay cho Blogger/Blogspot

http://thegioinet.org/2011/03/tong-hop-25-widget-hay-cho-bloggerblogspot/

http://www.jackbook.com/blogger-hack-blogspot-hack-blogger-templates-customizing/related-posts-entries-on-blogger-blogspot
http://360xu.blogspot.com/2011/02/related-posts-widget.html

nhiều cái hay:
http://www.vnblognet.com/p/khoi-tao-blog.html

http://www.fandung.com/2009/04/thu-thuat-blog-lam-cho-blogspot-trong.html
http://www.thuthuatblog.com/2012/01/blogger-cho-phep-nhan-xet-theo-luong.html

Làm thế nào để quảng bá blog của bạn?

http://www.thuthuatblog.com/2007/12/lm-th-no-qung-b-blog-ca-bn.html

====  ==  =========  =======  ==  =====  ==  =====

VÀO FÂYBÚK 100%

Các bạn vào C:\Windows\System32\drivers\etc Tìm đến file host. mở nó = notepad và thêm vào:
153.16.15.71 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
153.16.15.71 fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net
Hoặc:
60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 www.logins.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 upload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com
69.171.224.42 www.facebook.com
69.171.224.42 facebook.com
69.171.224.42 login.facebook.com
69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.42 vupload.facebook.com
69.171.224.42 apps.facebook.com
69.171.224.42 graph.facebook.com
69.171.224.42 developers.facebook.com
69.171.224.42 upload.facebook.com
Sau đó Save lại rồi bật trình duyệt lên. Chúng ta lại tiếp tục chém gió keke.
PS: có một vài trường hợp bị KIS ăn mất đoạn host vừa add. Các bạn để KIS ở chế độ hỏi trước khi del, nếu nó hỏi thì cứ “tao hiểu rồi, cứ chạy đi”  Đảm bảo không có vấn đề gì với máy tính của bạn cả đâu ^^
(st)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...