21.12.12

DEATH by CHINÃ

D.E.A.T.H by C.H.I.N.Ã

DEATH BY CHINA

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC


"tội nghiệp, chú Mẽo sợ Cẩu xanh mặt, cả quả đất lo lắng...
...chỉ có thể là Cẩu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...